Welkom op HVpanel.nl!

Hartelijk welkom op de website van het digitale ledenpanel van het Humanistisch Verbond. Het HVpanel is voor leden van het Verbond. Hier kunt u uw mening geven en meedenken over thema’s, standpunten en beleid.

Ongeveer vier keer per jaar ontvangt u per e-mail een uitnodiging een vragenlijst in te vullen. Deelname aan een onderzoek is altijd vrijwillig. Alle onderzoeken verlopen via internet. Over de resultaten krijgt u uiteraard bericht. Het panel heeft een raadgevend karakter.Deze online onderzoeken worden uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy.

Wilt u ook uw mening geven en meedenken over onderwerpen waar het Humanistisch Verbond zich mee bezig houdt?

Klik hier om u in te schrijven.

Resultaten onderzoek positie Humanistisch Verbond

In de zomer van 2013 heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden naar de positie van het Humanistisch Verbond om haar dienstverlening te verbeteren zodat (nog) meer humanisten in Nederland gebruik kunnen maken van het aanbod van het Verbond.

Resultaten onderzoek stigmatisering

In oktober 2012 is er een ledenpanelonderzoek uitgevoerd over het thema stigmatisering. In totaal hebben 495 leden aan het onderzoek deelgenomen.

Resultaten panelonderzoek communicatieuitingen

"Leden hebben een duidelijk beeld waarover en hoe ze geïnformeerd willen worden door het Humanistisch Verbond; het communicatiebeleid kan daar in de toekomst nog beter op ingericht worden." Dit kan worden geconcludeerd uit kwantitatief onderzoek dat Newcom Research & Consultancy in opdracht van het Humanistisch Verbond (HV) van 21 december 2011 tot 9 januari 2012 heeft uitgevoerd onder ruim 400 leden. Bovenstaande hoofdconclusie is gebaseerd op een aantal deelconclusies. Hieronder worden die afzonderlijk behandeld.

Uitkomsten onderzoek Meerjarenprogramma Humanistisch Verbond 2012-2017

Het ledenpanel is een belangrijk instrument voor het HV om meer inzicht te krijgen in onderwerpen die u als lid belangrijk vindt. Het ontwikkelen van het Meerjarenprogramma 2012-2017 vormde de achtergrond voor het eerste panelonderzoek waaraan u onlangs deelnam. Om inzicht te krijgen in wat u als lid belangrijk vindt voor de aankomende vijf jaar, heeft het Humanistisch Verbond, in samenwerking met Newcom Research & Consultancy, in mei 2011 gevraagd naar uw wensen en behoeften ten aanzien van belangrijke thema’s. Het HV-panel heeft een raadplegend karakter en geeft ons richting bij het schrijven van het meerjarenprogramma.

Aan u als panellid zijn mogelijke thema’s voor het aankomend programma voorgelegd. Wij hebben u gevraagd welke thema’s volgens u prioriteit zouden moeten krijgen en wat belangrijke uitgangspunten zijn binnen de thema’s. Hieronder treft u de voornaamste resultaten van het onderzoek.

Inhoud syndiceren

Gebruikerslogin