Privacy

Deelnemen aan een onderzoek van het HVpanel gebeurt altijd volstrekt anoniem. Al uw antwoorden worden losgekoppeld van uw naam en overige persoonsgegevens. Alle antwoorden worden op die manier anoniem verwerkt en slechts samengevat gerapporteerd. Uw persoonlijke gegevens worden dus uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek en uiteraard niet om u iets te verkopen of toe te sturen.

Wat voor soort informatie vragen we van u en waarom?
Op het moment dat u zich inschrijft stellen wij u een aantal vragen over uw persoonlijke situatie, uw demografische gegevens als geslacht, leeftijd en opleiding. Deze gegevens zijn voor het doen van onderzoek erg belangrijk. Het maakt het mogelijk om de resultaten van onderzoeken zinvol te interpreteren.

Daarnaast is het van belang dat wij voor de verschillende onderzoeken een groep mensen uitnodigen die een goede afspiegeling vormt van onze achterban. Op deze wijze zorgen we ervoor dat de conclusies, die op basis van het onderzoek getrokken worden, ook gelden voor de gehele achterban. Alle overige persoonsgegevens worden gebruikt om u alleen uit te nodigen voor onderzoeken die voor u relevant en interessant zijn.

Alle gegevens die in de inschrijfvragenlijst en in onderzoeken worden vastgelegd worden losgekoppeld van uw naam en adresgegevens.

Het HVpanel hanteert de volgende regels met betrekking tot het doen van onderzoek:

Het HVpanel voert onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijke geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationaal en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn in een gegeven onderzoeksproject.

Het e-mailadres en de andere gegevens die bij het HVpanel bekend zijn, zullen nooit gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor de gebruiker bewust heeft aangegeven dat het mag worden gebruikt. Verder zullen deze gegevens nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of in andere manieren uitgewisseld worden met derde partijen.

Het meewerken aan een onderzoeksproject van het HVpanel gebeurt op volkomen vrijwillige basis en het is voor de respondent dan ook op elk moment mogelijk zijn of haar medewerking te stoppen.

Gebruikerslogin