Resultaten panelonderzoek communicatieuitingen

"Leden hebben een duidelijk beeld waarover en hoe ze geïnformeerd willen worden door het Humanistisch Verbond; het communicatiebeleid kan daar in de toekomst nog beter op ingericht worden." Dit kan worden geconcludeerd uit kwantitatief onderzoek dat Newcom Research & Consultancy in opdracht van het Humanistisch Verbond (HV) van 21 december 2011 tot 9 januari 2012 heeft uitgevoerd onder ruim 400 leden. Bovenstaande hoofdconclusie is gebaseerd op een aantal deelconclusies. Hieronder worden die afzonderlijk behandeld.

Leden ontvangen graag (meer) informatie over thema’s met betrekking tot het (eigen) leven
De thema’s waar leden persoonlijk in zijn geïnteresseerd en waarover zij graag informatie van het HV ontvangen, zijn de volgende:
1. Waardig Levenseinde;
2. Rol levensbeschouwing en religie in het publieke domein;
3. Duurzaamheid en kwaliteit van leven;
4. Durf te kiezen: beslissen over je (eigen) leven;
5. Goed ouder worden.
Het Humanistisch Verbond kan volgens de leden aan deze thema’s eerder meer dan minder aandacht besteden. Daarnaast lezen leden graag over thema’s die te maken hebben met de actualiteit (zoals Europa als economische en culturele gemeenschap en het functioneren van de rechtsstaat).

De informatie ontvangen leden graag via reguliere (primaire) communicatiemiddelen
Leden ontvangen informatie graag via de website, nieuws via de digitale HV-nieuwsbrief en achtergronden leest men het liefst in Humus. De afdelingsnieuwsbrief komt niet direct als primair communicatiekanaal naar voren, over de inzet van social media in de informatievoorziening zijn leden ook niet geheel overtuigd. Leden geven aan niet te frequent geïnformeerd te willen worden. De tone of voice die leden in de communicatie van het Humanistisch Verbond graag terug zien, moet met name als ‘deskundig’ gekenmerkt kunnen worden. Daarnaast vinden leden een ‘kritische’, ‘toegankelijke’, ‘kwalitatieve’ en ‘onafhankelijke’ toon aansprekend. Kortom: een serieuze stijl vinden leden passend en aantrekkelijk voor het HV.

Leden beoordelen de huidige communicatiemiddelen gemiddeld met een zeven
Leden beoordelen de website, Humus en de digitale HV-nieuwsbrief het beste. De afdelingsnieuwsbrief wordt het minst goed beoordeeld. De overige communicatiemiddelen (zoals de Jong-HV communicatiemiddelen, flyers en mailings) zijn in veel mindere mate bekend bij de leden. Een deel van de leden geeft aan minder tevreden te zijn over de inhoud en dat zij de vormgeving niet aantrekkelijk vinden. Ondanks dat leden de afdelingsnieuwsbrief niet bijzonder goed beoordelen en dit niet als primair communicatiemiddel zien, geven zij wel aan dat de aparte afdelingsnieuwsbrieven van toegevoegde waarde zijn in de informatievoorziening van het HV. Niet alle leden zijn van mening dat alle communicatiemiddelen van het HV elkaar goed aanvullen.

Wilt u meer lezen?
Indien u benieuwd bent naar het totale rapport, kunt u via deze link alle resultaten terugvinden:
Rapport effectieve communicatie

U kunt hier de nieuwste versie van Adobe Reader downloaden indien u problemen heeft met het bekijken van het rapport.

Gebruikerslogin