Resultaten onderzoek positie Humanistisch Verbond

In de zomer van 2013 heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden naar de positie van het Humanistisch Verbond om haar dienstverlening te verbeteren zodat (nog) meer humanisten in Nederland gebruik kunnen maken van het aanbod van het Verbond.

Bij dit onderzoek is een representatieve groep Nederlanders van 18 jaar en ouder betrokken. Daarnaast zijn de panelleden betrokken om te leren van de achterban: leden, donateurs, erfstellers en andere betrokkenen. We geven u hier de hoofdconclusies uit het onderzoek:

• Ondanks dat het humanisme als levensbeschouwing zelf niet sterk leeft onder Nederlanders, hechten veel mensen belang aan de humanistische waarden;
• Het Humanistisch Verbond is met 62% onder alle doelgroepen redelijk goed bekend;
• Leden typeren het HV met veelal idealistische kenmerken, zoals vrijheid, gelijkheid en menselijk en openheid maar wordt minder als een klantgerichte organisatie gezien;
• Verbinden kan op inhoud en inspiratie. Leden verenigen zich om het humanisme te steunen en leden zoeken naar verdieping en vertaling van het humanisme naar actuele humanistische onderwerpen.

De uitkomsten van dit onderzoek hebben wij al op ons beleid van 2014 betrokken, waarmee onze diensten nog beter aansluiten aan de wensen van onze leden en aspirant leden.

Het gehele rapport kunt u hier terug lezen.

Gebruikerslogin