Privacy

Deelname aan een onderzoek van MiddenDelflandPanel.nl is altijd volledig anoniem. Al uw antwoorden worden losgekoppeld van uw naam en adresgegevens. Alle antwoorden worden op die manier anoniem verwerkt en slechts samengevat gerapporteerd. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek en niet om u iets te verkopen of toe te sturen.

Welk soort informatie vragen we van u en waarom?
Op het moment dat u zich inschrijft, stellen wij u een aantal vragen over uw persoonlijke situatie en vragen wij u middels een inschrijfvragenlijst gegevens in te vullen zoals geslacht, leeftijd en opleiding. Deze gegevens zijn erg belangrijk om de onderzoeksresultaten zinvol te interpreteren.

Daarnaast is het van belang dat wij voor de onderzoeken een groep mensen uitnodigen die een goede afspiegeling vormt van onze samenleving. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat de conclusies die op basis van de onderzoeken worden getrokken, ook gelden voor de gehele bevolking. Alle overige persoonsgegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor alleen die onderzoeken die voor u relevant en interessant zijn.

Alle gegevens die bij inschrijving en in de onderzoeken worden vastgelegd, worden losgekoppeld van uw naam en adresgegevens.

MiddenDelflandPanel.nl hanteert de volgende regels met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek:
MiddenDelflandPanel.nl voert onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijk geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationaal geldende wetgeving.

Het e-mailadres en de andere gegevens die bij MiddenDelflandPanel.nl bekend zijn, worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de gebruiker bewust heeft aangegeven dat ze mogen worden gebruikt. Verder worden deze gegevens nooit verkocht, gegeven, verhuurd of op andere wijze uitgewisseld met derde partijen.

Het meewerken aan een onderzoek van MiddenDelflandPanel.nl gebeurt op volkomen vrijwillige basis. Het is voor het panellid dan ook op elk moment mogelijk zijn of haar medewerking te stoppen.