Privacy

Deelnemen aan een onderzoek van Stomapanel.nl gebeurt altijd volstrekt anoniem. Al uw antwoorden worden losgekoppeld van uw e-mail adres of andere persoonsgegevens die u heeft ingevuld. Alle antwoorden worden op die manier anoniem verwerkt en slechts samengevat gerapporteerd. Uw persoonlijke gegevens worden dus uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek en uiteraard niet om u iets te verkopen of toe te sturen.

Wat voor soort informatie vragen we van u en waarom?
Op het moment dat u zich inschrijft stellen wij u een aantal vragen over uw persoonlijke situatie, uw demografische gegevens als geslacht, leeftijd en opleiding. Deze gegevens zijn voor het doen van onderzoek erg belangrijk. Het maakt het mogelijk om de resultaten van onderzoeken zinvol te interpreteren.

Daarnaast is het van belang dat wij voor de verschillende onderzoeken een groep mensen uitnodigen die een goede afspiegeling vormen van alle betrokkenen. Alle overige persoonsgegevens worden gebruikt om u alleen uit te nodigen voor onderzoeken die voor u relevant en interessant zijn.

Alle gegevens die in de inschrijfvragenlijst en in onderzoeken worden vastgelegd worden losgekoppeld van uw naam en adresgegevens.

www.Stomapanel.nl hanteert de volgende regels met betrekking tot het doen van onderzoek:
Stomapanel.nl voert onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijke geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationale en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn in een gegeven onderzoeksproject.

Het e-mail adres en de andere gegevens die bij Stomapanel.nl bekend zijn, zullen nooit gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor de gebruiker bewust heeft aangegeven dat het mag worden gebruikt. Verder zullen deze gegevens nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of in andere manieren uitgewisseld worden met derde partijen.

Het meewerken aan een onderzoeksproject van Stomapanel.nl gebeurt op volkomen vrijwillige basis en het is voor de respondent dan ook op elk moment mogelijk zijn of haar medewerking te stoppen.